“เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง”

  ด้วย บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และนำไปดำเนินการตามอย่างมีระบบ ในการนี้ ได้มี คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพลังงานฯ เข้าให้คำแนะนำ ในด้านการบริการจัดการพลังงานในภาคขนส่ง เมื่อวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน มา ณ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ สำนักงานใหญ่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

เปิดตัวหมูอินเตอร์สาขาลอง จังหวัดแพร่

ด้วยบริษัทหมูินเตอร์ ได้ทำการเปิดตัวสาขาใหม่่ ที่อำเภอลอง จังหวัดเเพร่ ในวัน ที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก สบาย ในการจับจ่ายสินค้าด้านวัตุดิบ ในด้านของเนื้อหมูสด เนื้อไก่  ไข่สด และ เครื่องปรุงรส ต่างๆ ให้เเก่ผู้บริโภค ที่อยู่ในพื้นที่ หมูอินเตอร์สาขาอำเภอลอง เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 097 – 918 – 2966  

ประมวลภาพการเข้าร่วมงาน “สร้างาน สานอาชีพ ฯ”ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ อบจ.ลำพูน

  วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ด้วยกระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน ได้จัดงาน “สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน” ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมรับสมัครงาน ,ส่งเสริมอาชีพการสาธิตอาชีพอิสระ,ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว การจ้างงานผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในการนี้บริษัทหมูอินเตอร์กรุ๊ป ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีการรับสมัครงาน และออกบูธร้านค้าสินค้าราคาประหยัด และยังได้ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน