เพื่อนคู่ครัว ใกล้บ้านคุณ

รูปแบบธุรกิจ

หมูอินเตอร์เป็นที่รู้จัก ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจสุกรแบบครบวงจร ในจังหวัดลำพูนและใกล้เคียง มีศักยภาพและประสบการณ์ มีความใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอนในการผลิตเนื้อสุกร มาตลอด 30 ปี จึงสามารถให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจการเลี้ยงสุกร กลุ่มเกษตรกร และเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ พร้อมบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ ลูกสุกร อาหารเลี้ยงสุกร วัคซีนยา พร้อมสัตวบาล ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งรับซื้อสุกรขุนคืน ในราคาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ตามราคาประกาศ โดยอิงราคาโบรกเกอร์ ภายใต้บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด เพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับโรงชำแหละสุกรแปรรูป ในลักษณะราวแขวน ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ในกระบวนการชำแหละที่ถูกสุขอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ ตามนโยบายของภาครัฐ

สะอาด

สีเนื้อหมูป็นสีชมพู ผิวหนังและส่วนอื่นๆะมันวาว ไร้ผังผืด มันหมูขาวใส มีความสะอาดไม่มีขนติด มือสัมผัสแล้วนิ่ม เวลาบีบลงไปเบาๆ แล้วเนื้อหมูจะต้องเด้งกลับคืนมา กลิ่นของเนื้อหมูไม่เหม็น

มาตรฐาน

เรามีโรงเรือนที่มีมาตรฐาน มีแม่พันธุ์ชั้นดี มีโรงงานผลิตที่สะอาดและมาตรฐาน การขนส่งที่มีมาตรฐาน และที่จุดขายที่มาตรฐานทั้งสินค้า บริการ และบุคลกรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี

ห่วงใยผู้บริโภค

เรามีจุดขายใกล้บ้านลูกค้าและบริการส่งสินค้า และกำลังเพิ่มจุขายมากขึ้น เพื่อความสะดวกของลูกค้า และสินค้าเราปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพของลูกค้า ซึ้งเป็นเหมือนครอบครัวเรา ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บรรษัทภิบาลดีเด่น

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ด้านความโปรงใสและความซื้อสัตย์สุจริต

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกลไกบรรษัทภิบาลภาคธุรกิจเอกชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

MDICP 2018

รางวัลองค์กรดีเด่น

รางวัล MDICP สาขา “องค์กรดีเด่น” โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) หรือโครงการเอ็มดิก ประจำปี 2561

SME innoAwards 2018

รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร

รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการนำนวัตกรรมด้านระบบไอทีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและได้เปรียบคู่แข่ง รวมถึงช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัท

Where Are MOOINTER ?

ค้นหา สถานประกอบการ สาขาหมูอินเตอร์ และข้อมูลติดต่อ แต่ละแห่งทั่วประเทศ

-MOOINTER MAP-

โรงชำแหละสุกรขนาดใหญ่

โรงชำแหละสุกรขนาดใหญ่ สามารถชำแหละสุกรได้มากถึง 400 ตัวต่อวัน

มูลค่า 60 ล้านบาท (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์) เป็นโรงเชือดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในจังหวัดลำพูน

ดำเนินธุรกิจ ภายใต้แบรนด์

หมูอินเตอร์ กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจ ภายใต้  5 แบรนด์สินค้า อันได้เเก่
null

หมูอินเตอร์

ภายใต้เครื่องหมายการค้าหมูอินเตอร์ ได้ประกอบธุรกิจ จำหน่าย เนื้อสุกรชำแหละ ชิ้นส่วนไก่สด      ไข่สด อาหารแปรรูป อาหารแช่เเข็ง และวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆ โดยปัจจุบันเปิดดำเนินกิจการทั้งหมด 61 สาขา ทั้งใน  ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน ดังนี้

จังหวัดลำพูน
 • มีจำนวน 4 สาขา

จังหวัดเชียงใหม่

 • มีจำนวน 22 สาขา

จังหวัดลำปาง

 • มีจำนวน 3 สาขา

จังหวัดเชียงราย

 • มีจำนวน 7 สาขา

จังหวัดพะเยา

 • มีจำนวน 3 สาขา

จังหวัดแพร่

 • มีจำนวน 2 สาขา

จังหวัดน่าน

 • มีจำนวน 5 สาขา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • มีจำนวน 1 สาขา

จังหวัดอุตรดิตถ์

 • มีจำนวน 1 สาขา

จังหวัดสุโขทัย

 • มีจำนวน 4 สาขา

จังหวัดพิษณุโลก

 • มีจำนวน 3 สาขา

จังหวัดขอนแก่น

 • มีจำนวน 4 สาขา

จังหวัดมหาสารคาม

 • มีจำนวน 2 สาขา

null

หมูอินเตอร์ฟาร์ม

เครื่องหมายการค้า หมูอินเตอร์ฟาร์ม ได้ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารสุกร

และโครงการรับซื้อสุกรขุนคืนจากเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกร่วมโครงการเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร ในรูปแบบของการประกันราคา และควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและดูแลในส่วนฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยคณะสัตวบาลที่เป็นบุคลากรของบริษัท

โดยมี 7 บริษัทในเครือได้เเก่

 1. บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด
 2. บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์มเชียงราย จำกัด
 3. บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์มลำปาง จำกัด
 4. บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์มฝาง จำกัด
 5. บริษัท หมูอินเตอร์น่าน จำกัด
 6. บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม(ฟาร์มสุโขทัย) จำกัด
 7. บริษัท เอ็มพี หมูสด จำกัด (ฟาร์มขอนแก่น)

 

null

พีพีหมูสด

พี.พี.หมูสด เป็นธุรกิจที่จำหน่ายเฉพาะ เนื้อสุกรชำแหละ และ ชิ้นส่วนไก่สด

ปัจุบันดำเนินกิจการทั้งในภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยมีสาขา ทั้งสิ้น 6 สาขา ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่

 • พี.พี.หมูสด สาขาอำเภอเเม่ริม

จังหวัดลำปาง

 • พี.พี.หมูสด สาขาจังหวัดลำปาง
 • พี.พี.หมูสด สาขาตลาดรัษฎา

จังหวัดเชียงราย

 • พี.พี.หมูสด สาขาจังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

 • พี.พี.หมูสด สาขาจังหวัดพะเยา

จังหวัดขอนแก่น

 • พี.พี.หมูสด สาขาตลาดบางลำพู

null

เอ็มพี หมูสด

เอ็ม.พี.หมูสด เป็นธุรกิจ จำหน่ายเฉพาะ เนื้อสุกรชำแหละ และ ชิ้นส่วนไก่สด

ปัจุบันดำเนินกิจการทั้งในภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยมีสาขา ทั้งสิ้น 5 สาขา ดังนี้

จังหวัดลำปาง

 • เอ็ม.พี.หมูสด สาขาจังหวัดลำปาง

จังหวัดเชียงราย

 • เอ็ม.พี.หมูสด สาขาบ้านห้วยไคร้
 • เอ็ม.พี.หมูสด สาขาอำเภอพาน

จังหวัดพะเยา

 • เอ็ม.พี.หมูสด สาขาจังหวัดพะเยา

จังหวัดขอนแก่น

 • เอ็ม.พี.หมูสด สาขาตลาดบางลำพู

null

หมูมวลชน

หมูมวลชน เป็นธุรกิจ จำหน่าย เนื้อสุกรชำแหละ ชิ้นส่วนไก่สด ไข่สด อาหารแปรรูป อาหารแช่เเข็ง และวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆ  ทั้งใน  ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน โดยปัจจุบันเปิดดำเนินกิจการทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่

 • หมูมวลชน สาขาอำเภอสารภี
 • หมูมวลชน สาขาตลาดเมืองใหม่

จังหวัดขอนแก่น

 • หมูมวลชน สาขาตลาดบางลำพู

สินค้าและผลิตภัณฑ์

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และความสำเร็จของธุรกิจ

ความสำเร็จของธุรกิจเกิดจากความมุ่งมั่น หลงใหลในงานที่ทำ มองปัญหาที่เป็นอยู่คู่กับชีวิตประจำวัน ปัญหาเป็นบทเรียนทำให้เราเก่งขึ้น และปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

001 234 56 78

Have a project for us?
Call us now!

MOOINTER FRAM

บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด

ธุรกิจจำหน่ายอาหารเลี้ยงสุกร พร้อมสัตวบาลให้คำปรึกษา และมีโครงการเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร ในรูปแบบของการประกันราคา และควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดลำพูนให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด

053-588556
moointerfram@moointer.com

บริษัทในเครือหมูอินเตอร์ฟาร์ม

คำถามที่พบบ่อย

หมูอินเตอร์มีแฟรนไชส์ไหมครับ

ไม่มีครับ เราเปิดเป็นสาขา บริหารและให้บริการเองทั้งหมด

หมูอินเตอร์ขายราคาส่งไหมครับ

เราขายราคาตามป้ายครับ แต่ถ้าซื้อในปริมาณมากเป็นประจำ ให้โทรสอบถามได้ครับที่เบอร์ 081-7247553

หมูอินเตอร์มีจัดส่งสินค้าไหมคะ

ทางบริษัท หมูอินเตอร์ มีบริการจัดส่งให้กับทางลูกค้าครับ โดยลูกค้าสามารถติดต่อที่สาขาที่อยู่ใกล้กับทางลูกค้าได้เลยครับ

สินค้ามีปัญหารับคืนไหมครับ

รับคืนแต่ไม่ทุกกรณี ให้ติดต่อสาขาที่ซื้อ และนำสินคากับใบเสร็จมาด้วย

อยากเลี้ยงหมูร่วมโครงการกับหมูอินเตอร์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้เขาร่วมโครงการ

 • ผู้เขาร่วมโครงการต้องมีโรงเรือนเป็นของตนเองและโรงเรือนต้องได้มาตรฐาน
 • ผู้เขาร่วมโครงการต้องมีแม่พันธุ์หรือสุกรขุนเอง
 • ส่วนรายละเอียดและข้อตกลงให้โทรสอบถามได้ทีเบอร์ 053-584888

รับฝากขายประเภท น้ำซอสสำหรับทำน้ำซุป และน้ำจิ้มไหมคะ

รับฝากขายครับ รายละเอียดให้ติดต่อที่เบอร์ 081-7247553

หมูอินเตอร์รับฝากขายสินค้าอื่นที่เป็นประเภทอาหารไหมคะ

รับฝากขายครับ รายละเอียดให้ติดต่อที่เบอร์ 081-7247553

หมูอินเตอร์รับชำระผ่านบัตรเครดิตไหมคะ

เรารับชำระเป็นเงินสดครับ ไม่รับผ่านบัตรเคดิต แต่ในอนาคตเราจะเพิ่มช่องทางในการชำระเงินเพื่อความสะดวกของลูกค้ามากขึ้นครับ

CONTACT INFO

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

92 หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

Tel : 053-584888

Fax : 053-584-142

E-mail : support@moointer.com

แนะนำติชมบริการ

หากท่านมีข้อแนะนำติชมหรือแนะนำ การให้บริการของหมูอินเตอร์

***กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

กรอกใบสมัครงานได้ที่นี่

สำหรับทุกท่านที่อยากร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สามารถเข้ามากรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ออนไลน์

หมูอินเตอร์ เพื่อนคู่ครัวใกล้คุณ

Contact us SocaiMedia