สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนทนากับ คุณพิเชษฐุ์ มงคลศิริวัฒนา ผจ.ฝ่ายขายอาหารสัตว์

สทร.ได้สัมภาษณ์ คุณพิเชษฐ์ มงคลศิริวัฒนา ผจก.ฝ่ายขายอาหารสัตว์ บ.ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป ถึงธุรกิจ เนื้อสุกร ที่กำลังสร้างช่องทางใหม่ให้กับ กลุ่มผู้เลี้ยงหมู รายย่อย พื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่ายหมูเป็น ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน เนื่องจากปัจจุบัน ผู้เลี้ยงหมู เลี้ยงแล้วหาตลาดรับซื้อยาก ประกอบกับกลไกราคาที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้มีความเสี่ยงในการเลี้ยง ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีกลุ่มผู้เลี้ยงหมูให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
รับชมบทสนทนา >>>
https://www.youtube.com/watch?v=k86xD2BeOqI

21-05-60