สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมอต้นออกสำรวจฟาร์ม ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

หมอต้นออกสำรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของฟาร์มเลี้ยงสุกร รวมถึงเข้าเยี่ยมเยือนกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงสุกร ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

02-04-2016