สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงานสมุบัญชี 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
3.เคยทำบัญชีการปิดงบเงิน และมีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
4.สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานบัญชี และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
5.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
6.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 วิธีการสมัครงาน

  สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

ติดต่อ 093-1808006 Email:moointer.hr@gmail.com

12-06-2560