สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา เพศ อายุ สถานที่ปฎิบัติงงาน เงินเดือน ติดต่อ สมัครงาน
ช่างทั่วไป
หลายอัตรา
ปวส.ขึ้นไป
ชาย
25-35
ประจำสำนักงานใหญ่
ไม่ระบุ
คุณมัตติกา วารินต๊ะ (HR) 053-584265 Email:hr@moointer.com