หมูอินเตอร์ฟาร์ม

จำหน่ายอาหารสุกร

ปัจจุบัน บริษัทหมูอินเตอร์กรุ๊ป เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านสุกรแบบครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับความเชื่อถือในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานในการผลิต ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ อาหารสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด ที่จะเป็นผู้ผลิตเนื้อสุกรอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ความสด ความสะอาด และถูกหลักอนามัย

บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2553 เป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารเลี้ยงสุกร พร้อมสัตวบาลให้คำปรึกษา และรับซื้อสุกรขุนคืน ในรูปแบบของการประกันราคา และควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดลำพูนให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด ต่อมาในปี พุทธศักราช 2558 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มเชียงราย จำกัด เพื่อรองรับผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มลำปาง จำกัด เพื่อรองรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

บริษัทในเครือ แต่ละพื้นที่

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์ม

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มเชียงราย

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มลำปาง

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มฝาง

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มน่าน

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มสุโขทัย

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มขอนแก่น

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มร้อยเอ็ด

 

 

See some more services

หมูอินเตอร์ฟาร์ม

เข้าร่วมโครงการ “ให้เครดิตอาหารและรับซื้อสุกรขุนคืน” กับเรา

เพียงท่านเข้าร่วมโครงการเครดิตอาหารกับหมูอินเตอร์ฟาร์ม

ระยะเวลาเลี้ยงแค่ 4 เดือน รับซื้อสุกรคืน

เพียงให้อาหารตามโปรแกรม ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสุกรแค่ 4 เดือนและรับซื้อสุกรขุนคืน

พร้อมสัตวบาลให้คำปรึกษา

สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงสการ มีสัตวบาลคอบดูแล และพร้อมให้คำปรึกษาแก่สุกรขุน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิ

อาหารสุกรของเรามีอะไรบ้าง ?

แล้วเราจะให้อาหารสุกรตามเวลาไหนบ้าง ?

ผลิตภัณฑ์

เกษตกรเข้าร่วมโครงการ

ลำพูน
98
เชียงราย
421
น่าน
814
สุโขทัย
221

หมูอินเตอร์ฟาร์มแต่ละพื้นที่

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มเชียงราย จำกัด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอ แม่สาย ที่อยู่

โทร.093-1808005

หมูอินเตอร์ฟาร์มเชียงราย Developer@yahoo.com

บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มลำปาง จำกัด

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะคา

ที่อยู่ …

โทร.054-282239

หมูอินเตอร์ฟาร์มลำปาง CEO@google.com

ทำอย่างไรถึงจะเข้าร่วมโครงการ?

เข้าร่วมโครงการ "ให้เครดิตอาหารและรับซื้อสุกรขุนคืน" กับเราง่ายๆเพียง

  • ต้องมีลูกสุกรและโรงเรือนเป็นของตัวเอง
  • ให้อาหารตามโปรแกรมที่บริษัทกำหนด
  • ระยะเวลาเลี้ยงแค่ 4 เดือน
  • รับซื้อสุกรขุนคืน ในราคาประกาศของสมาคม
ผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละพื้นที่

โปรแกรมการให้อาหารสุกร

อาหารหมูอินเตอร์ M911A
65%
อาหารหมูอินเตอร์ M912A
79%
อาหารหมูอินเตอร์ M913A
28%
อาหารหมูอินเตอร์ M914A
59%

ติดต่อเราได้ที่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2553 เป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารเลี้ยงสุกร พร้อมสัตวบาลให้คำปรึกษา และรับซื้อสุกรขุนคืน ในรูปแบบของการประกันราคา และควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดลำพูนให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด ต่อมาในปี พุทธศักราช 2558 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มเชียงราย จำกัด เพื่อรองรับผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์มลำปาง จำกัด เพื่อรองรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง