สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

กิจกรรม

ทริปเที่ยวจีนเมืองสิบสองปันนา

คุณณรงค์ ธรรมจารี ได้นำคณะพนักงานไปเที่ยวจีนเมืองสิบสองปันนา

01-05-2016