กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ หมูอินเตอร์สาขาแม่ริมพลาซ่า ,สาขาเชียงดาว และสาขาพร้าว

    ด้วยบริษัทหมูอินเตอร์ ได้จัดกิจกรรมแนะนำผลิตใหม่ พร้อมบริการให้ชิมสินค้าตัวอย่าง ฟรี ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธุ์ 2562 โดยมีสินค้าหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะป็น  ลูกชิ้นหมูอินเตอร์ หมูยอหมูอินเตอร์ หมูเด้งนุ่ม หมูหมักนุ่มสูตรต่างๆ ไก่หมักจอมยุทธ์   ณ หมูอินเตอร์สาขาแม่ริมพลาซ่า ,สาขาเชียงดาว และสาขาพร้าว