ภาพบรรยากาศงานแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ หมูอินเตอร์สาขาป่าซาง

    วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ด้วยบริษัทหมูอินเตอร์กรุ๊ป ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มากขึ้น ซึ่งได้เปิดตัวในกิจกรรมแนะนำสินค้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ลูกชิ้นหมูอินเตอร์ หมูยอหมูอินเตอร์ และไก่จอมยุทธ์ โดย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 ได้ ณ หมูอินเตอร์สาขาป่าซาง จังหวัดลำพูน