ร่วมออกร้านงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูนประจำปี 2561

    ด้วยจังหวัดลำพูนได้จัดให้มีงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – วันที่ 9 ธันวาคม 2561 และเมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ส่วนในช่วงเย็นมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี และมีพิธีเปิดงาน และกิจกรรม “SMART TEEN TO BE NUMBER ONE 2018” พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2561 โดยบริษัทหมูอินเตอร์กรุ๊ป ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมภริยา ให้การเข้าเยี่ยมชมร้านค้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่พนักงานและคณะผู้บริหาร ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน