ร่วมสมทบทุน กิจกรรม “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด”ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยจังหวัดลำพูน ได้จัดงาน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” ขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรับมอบสิ่งของและเงิน จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และนำไปสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ในการนี้คณะผู้บริหารบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์กรุ๊ป) นำโดย นายณรงค์ ธรรมจารี พร้อมด้วย นางสายพินธุ์ ธรรมจารี  ได้ร่วมสมทบทุนเป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อนำไปเป็นรางวัล และจัดกิจกรรม ของร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูน