หมูอินเตอร์โฉมใหม่สาขาเชียงดาว

    ร้านหมูอินเตอร์สาขาเชียงดาว ซึ่งเปิดตัวโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวัน ที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงขยายร้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้เเก่ผู้มารับบริการ นอกเหนือจากการปรับปรุงร้านให้กว้างขวางเพิ่มเติมแล้วนั้น ทางหมูอินเตอร์ยังได้เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายภายในร้านไม่ว่าจะเป็น อาหารแช่แข็งต่างๆ เครื่องปรุงรส และวัตถุดิบคู่ครัว อืนๆ อีกมากมาย เพื่อรองรับในการให้บริการลูกค้าอีกด้วย  สำหรับท่านใดที่อยู่พื้นที่ อำเภอเชียงดาว หรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กันได้ โดยสาขาเชียงดาว เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 19.00 น.